Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Sport met Huub

 

 

 

 

 

- De minimum leeftijd van de deelnemer is 18 jaar.

 

- In verband met het aantal Elliptigo’s dat ik bezit kunnen er maximaal 3       

 

   personen tegelijk deelnemen per training/toertocht.

 

- De deelnemer moet bij verhindering de training/toertocht minimaal 12 uur van          

 

   te voren afmelden.

 

- Bij voortijdig beëindigen van de training/toertocht door de deelnemer ontvangt   

 

  de deelnemer geen geld terug. 

 

- De deelnemer volgt de instructies van de trainer op.

 

- De trainingen/toertochten gaan altijd door, alleen bij de volgende

 

   uitzonderlijke situaties niet:

 

    - onweer

 

    - harde regenval

 

    - zeer dichte mist

 

    - gladheid door hoge sneeuw of ijzel

 

- De trainingen/toertochten gaan niet door bij ziekte van de trainer. De trainer

 

  geeft deze situatie zo spoedig mogelijk door aan de deelnemer.

 

- De deelnemer verklaart dat zij/hij naar beste weten gezond is en fysiek in staat

 

  om de instructies van de trainer zonder schade voor zijn/haar gezondheid op te

 

  volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de trainingen te

 

  starten, zijn/haar arts te raadplegen.

 

- De deelnemer is verplicht tijdens de trainingen een goedgekeurde (fiets)helm                              

 

   te dragen.